Commit 63eeb10f authored by Aljaž Srebrnič's avatar Aljaž Srebrnič

Added si i18n for two pages

parent e0b5a44a
body:
Vsak član lahko prosto uporablja skupno orodje in pelje naprej svoje projekte ali sodeluje z drugimi.
## Tečaji
Večkrat organiziramo za naše člane kratke tečaje na temo informatike oz. elektronike. Seznam novih tečajev lahko dobiš [na Talk-u](https://talk.mittelab.org/t/adesione-ai-corsi/1295)(naš on-line forum). Če pa želiš predlagati nov tečaj, lahko to storiš [tukaj](https://talk.mittelab.org/t/proporre-corsi/1294/). Prijava na Talk je brezplačna in odprta tudi tistim, ki niso še člani!
## Projekti / Izdelki
Skupaj izdelujemo tudi večje oz. kompleksnejše projekte *hackerspace-a*, ki po navadi stremijo k izboljšanju prostora za vse člane. Med temi naštejemo:
* Mizica za monitorje in luči
* [KeycardAccess](https://wiki.mittelab.org/progetti/keycardaccess) - dostop do sedeža z NFC kartico
* [invman](https://git.mittelab.org/proj/invman) - Sistem za upravljanje inventarja
* Sistem za enotno prijavo za vse servise za člane Mittelab-a
* [Here Comes The Sun](https://git.mittelab.org/proj/iot/here-comes-the-sun) - zanimiv način da članom povemo ko je prispel trenutek za povratek domov
(Skoraj) vsi projekte dokumentiramo [na naši wiki strani](https://wiki.mittelab.org/progetti/)!
## Dogodki
Mittelab redno sodeluje na raznih dogodkih v deželi in okolici, organizira delavnice in prikazuje projekte, ki so tu nastali. Redno sodelujemo pri:
* Fiera Radioamatore1/2 a Pordenone
* Trieste Mini Maker Faire
* Ljubljana Mini Maker Faire
* Open Design Conference
Seznam dogodkov ki organiziramo sami dobite na [wiki strani](https://wiki.mittelab.org/eventi/). Tiste s katerimi redno sodelujemo so pa na [Talk-u](https://talk.mittelab.org/c/eventi).
---
title: Kaj delamo v Mittelabu?
body:
<div class="text-center float-xl-right">
<img src="/sede/ingresso_laterale.jpg" alt="Stransko okno" class="img-flowing rounded m-1">
<img src="/sede/ingresso.jpg" alt="Glavni vhod" class="img-flowing rounded m-1">
</div>
Naš sedež je na Trgu Svobode 5/B v prostorih ZKB Starterja (pubuda Zadružne Kraške Banke za start-up podjetja). Na razpolago imamo dve sobi, prva (*ustvarjalnica*) je namenjena 3D tisku in elektroniki. V drugi sobi (*klepetalnica*) pa imamo nekaj računalnikov in zbirko knjig, ki so na voljo članom.
### Ustvarjalnica
V *ustvarjalnici* so trije 3D tiskalniki (dve Anet A8 in Prusa I3 Mk3), dve mizi posvečeni elektroniki in spakjanju in nazadnje še miza za popravila. Članom je na razpolago tudi majhno skladišče, krej lahko pustijo lastne projekte in dobijo orodja in elektronske komponente.
### Klepetalnica
Tu dobimo nekaj računalnikov, ki jih lahko člani uporabljajo, ampak poleg klepeta imajo člani na voljo tudi vse potrebno za sprostitev. Dve PlayStation in polica *vintage* iger zagotovijo da bo imel večer tudi trenutke zabave, za igralce in gledalce! Za "najzahtevnejše" člane imamo tudi Commodore 64!
---
title: Trg Svobode 5/B
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment