Commit 19e4c904 authored by Aljaž Srebrnič's avatar Aljaž Srebrnič

Complete slovene i18n

parent a65a1c36
body:
Mittelab je neprofitno in nestrankarsko društvo ("Associazione di Promozione Sociale" po italijanskem zakoniku),
ustanovljeno 28. marca 2016.
Društvo upravlja hackerspace severo-evropskega značaja, t.j. kraj, kjer se ljubitelji tehnologije, elektronike in
informatike zbirajo in sodelujejo. Tam so jim na voljo tudi vsa orodja in komponente, ki so za to potrebne. Mittelab
spodbuja in podpira razvoj *hacker* etike in kulture, med katero lahko štejemo:
* ohranitev svobode in človekovih pravic v digitalnem svetu;
* prost dostop do brezplačnega in odprtega internetnega omrežja;
* prost dostop do informacij ter tehničnih in znanstvenih spoznanj.
Med cilje društva spadajo spodbuditi ozaveščeno uporabo informacijske opreme ter aktivno prispevati
k izboljšanju in izpopolnjevanju znanja in kulture. To dosega tako, da spodbuja izdelavo in širitev proste
(odprtokodne) programske opreme, proste (odprtokodne) strojne opreme in prostih vsebin; na tak način izboljša dostop
do znanja in usposabljanja.
Preberi si celoten [statut](https://git.mittelab.org/sudo/statuto/blob/master/statuto.md) in
[pravilnik](https://git.mittelab.org/sudo/regolamento/blob/master/regolamento.md) na našem Git-u.
## Rad bi se vpisal?
**Odlična ideja!** pridi mimo nas, ali vpiši se [na spletu](https://m-ship.mittelab.org) in postal boš del naše ”družine”! Naši člani lahko:
* Uporabljajo skupno opremo
* Shranijo lastne projekte v skladišču (SAMLAStorage)
* Poljubno dostopajo do sedeža: pridi kadar si želiš!
* Dostopijo do *on-line* servisov ([Talk](https://talk.mittelab.org), [Wiki](https://wiki.mittelab.org),
[Tasks](https://tasks.mittelab.org) in [Git](https://git.mittelab.org))
* Udeležijo se tečajev ki jih organizira društvo, samostojno ali v sodelovanju z drugimi ustanovami
* Imajo 5% popusta pri Bricoferju
## Članarina
Članarina znaša 42€ na leto, in se šteje od januarja vsakega leta. Plačaš jo lahko na sedežu v gotovini, ali z bančnim
nakazilom na **IT71T0892802201010000041295** na ime **Mittelab**. Če uporabiš ta sistem, te prosimo da pišeš na
[tesoriere@mittelab.org](mailto:tesoriere@mittelab.org?subject=Bonifico quota associativa). Hvala lepa!
---
title: Društvo Mittelab
body:
Vsak član lahko prosto uporablja skupno orodje in pelje naprej svoje projekte ali sodeluje z drugimi.
Vsak član lahko prosto uporablja skupno orodje in dela na svojih projektih, ali pa sodeluje z drugimi.
## Tečaji
Večkrat organiziramo za naše člane kratke tečaje na temo informatike oz. elektronike. Seznam novih tečajev lahko dobiš [na Talk-u](https://talk.mittelab.org/t/adesione-ai-corsi/1295)(naš on-line forum). Če pa želiš predlagati nov tečaj, lahko to storiš [tukaj](https://talk.mittelab.org/t/proporre-corsi/1294/). Prijava na Talk je brezplačna in odprta tudi tistim, ki niso še člani!
Večkrat organiziramo za naše člane kratke tečaje na temo informatike oz. elektronike. Seznam novih tečajev lahko dobiš [na Talk-u](https://talk.mittelab.org/t/adesione-ai-corsi/1295) (našem on-line forumu). Če pa želiš predlagati nov tečaj, lahko to storiš [tukaj](https://talk.mittelab.org/t/proporre-corsi/1294/). Prijava na Talk je brezplačna in odprta tudi tistim, ki niso še člani!
## Projekti / Izdelki
Skupaj izdelujemo tudi večje oz. kompleksnejše projekte *hackerspace-a*, ki po navadi stremijo k izboljšanju prostora za vse člane. Med temi naštejemo:
Skupaj izdelujemo tudi večje oz. kompleksnejše projekte t.i. *hackerspace-a*, ki po navadi stremijo k izboljšanju prostora za vse člane. Med temi lahko naštejemo:
* Mizica za monitorje in luči
* LED mizico za monitorje
* [KeycardAccess](https://wiki.mittelab.org/progetti/keycardaccess) - dostop do sedeža z NFC kartico
* [invman](https://git.mittelab.org/proj/invman) - Sistem za upravljanje inventarja
* Sistem za enotno prijavo za vse servise za člane Mittelab-a
* [Here Comes The Sun](https://git.mittelab.org/proj/iot/here-comes-the-sun) - zanimiv način da članom povemo ko je prispel trenutek za povratek domov
* [invman](https://git.mittelab.org/proj/invman) - Sistem za upravljanje in pregled inventarja
* Sistem za enotno prijavo na vse storitve Mittelab-a
* [Here Comes The Sun](https://git.mittelab.org/proj/iot/here-comes-the-sun) - inovativen način, da člane in obiskovalce obvestimo, ko prispe trenutek da se odpravijo domov
(Skoraj) vsi projekte dokumentiramo [na naši wiki strani](https://wiki.mittelab.org/progetti/)!
## Dogodki
Mittelab redno sodeluje na raznih dogodkih v deželi in okolici, organizira delavnice in prikazuje projekte, ki so tu nastali. Redno sodelujemo pri:
Mittelab redno sodeluje na raznih dogodkih v okolici, kjer organizira delavnice in prikazuje projekte članov. Redno nas dobite pri:
* Fiera Radioamatore1/2 a Pordenone
* Trieste Mini Maker Faire
* Ljubljana Mini Maker Faire
* Open Design Conference
Seznam dogodkov ki organiziramo sami dobite na [wiki strani](https://wiki.mittelab.org/eventi/). Tiste s katerimi redno sodelujemo so pa na [Talk-u](https://talk.mittelab.org/c/eventi).
Seznam dogodkov ki organizira društvo dobite na [wiki strani](https://wiki.mittelab.org/eventi/). Tiste s katerimi redno sodelujemo so pa na [Talk-u](https://talk.mittelab.org/c/eventi).
---
title: Kaj delamo v Mittelabu?
......@@ -3,7 +3,7 @@ title: Dobrodošli v Mittelabu!
description:
Smo hackerspace, prostor, kjer se ljubitelji informatike, elektronike,
robotike in tehnologije nasploh zbirajo in izmenjujejo ideje, skupno uporabljajo orodja in delajo na projektih.
robotike in tehnologije nasploh zbirajo in izmenjujejo ideje, skupno uporabljajo orodja in sodelujejo pri projektih.
---
_model: home
---
......
body:
Naš sedež je na Trgu Svobode 5/B v prostorih ZKB Starterja (pubuda Zadružne Kraške Banke za start-up podjetja). Na razpolago imamo dve sobi, prva (*ustvarjalnica*) je namenjena 3D tisku in elektroniki. V drugi sobi (*klepetalnica*) pa imamo nekaj računalnikov in zbirko knjig, ki so na voljo članom.
Naš sedež je na Trgu Svobode 5/B v prostorih ZKB Starterja (pobuda Zadružne Kraške Banke za start-up podjetja), kjer imamo razpolago imamo dve sobi. Prva, *ustvarjalnica*, je namenjena 3D tisku in elektroniki. V drugi sobi,*klepetalnici*, pa imamo nekaj računalnikov in zbirko knjig, ki so na voljo članom.
### Ustvarjalnica
V *ustvarjalnici* so trije 3D tiskalniki (dve Anet A8 in Prusa I3 Mk3), dve mizi posvečeni elektroniki in spakjanju in nazadnje še miza za popravila. Članom je na razpolago tudi majhno skladišče, krej lahko pustijo lastne projekte in dobijo orodja in elektronske komponente.
V *ustvarjalnici* so trije 3D tiskalniki (dve Anet A8 in Prusa I3 Mk3), dve mizi posvečeni elektroniki in spajkanju in nazadnje še miza za popravila. Članom je na razpolago tudi majhno skladišče, kamor lahko spravijo lastne projekte in kjer dobijo orodja in elektronske komponente.
### Klepetalnica
Tu dobimo nekaj računalnikov, ki jih lahko člani uporabljajo, ampak poleg klepeta imajo člani na voljo tudi vse potrebno za sprostitev. Dve PlayStation in polica *vintage* iger zagotovijo da bo imel večer tudi trenutke zabave, za igralce in gledalce! Za "najzahtevnejše" člane imamo tudi Commodore 64!
V klepetalnici dobimo nekaj računalnikov, ki jih lahko člani uporabljajo, ampak poleg klepeta imajo člani na voljo tudi vse potrebno za sprostitev. Dve PlayStation in polica *vintage* iger zagotovijo da bo imel večer tudi trenutke zabave, za igralce in gledalce! Za "najzahtevnejše" člane imamo tudi Commodore 64!
---
title: Trg Svobode 5/B
---
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment