Pipfile 200 Bytes
Newer Older
Aljaž Srebrnič's avatar
Aljaž Srebrnič committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[[source]]
url = "https://pypi.org/simple"
verify_ssl = true
name = "pypi"

[packages]
flask = "*"
libsass = "*"
cssmin = "*"
Aljaž Srebrnič's avatar
Aljaž Srebrnič committed
10
fpdf = "*"
11
uwsgi = "*"
Aljaž Srebrnič's avatar
Aljaž Srebrnič committed
12 13 14 15 16

[dev-packages]

[requires]
python_version = "3.7"